ARTUR JAMNICKY PHOTOGALLERY4.7.2016

You can see my picture in ZOYA MUSEUM Elesko within the exhibition "Salon of Artists 2016". The exhibition takes place from 30.6.2016 till 29.8.2016.
Vystavujem svoju fotografiu v ZOYA MUSEUM Elesko v rámci Salónu výtvarníkov 2016.
Výstava potrvá od 30.6.2016 do 29.8.2016.

Photogallery Artur Jamnicky

27.02.2016

New pictures in the gallery "Street stories".
V galérii "Príbehy z ulice" pribudli nové fotografie.

Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky

25.10.2015

New pictures in the gallery "Notes from the exhibition".
V galérii "Poznámky z výstavy" pribudli nové fotografie.

Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky

04.10.2015

New pictures from eighties added in the gallery "Banska Stiavnica".
V galérii "Banská Štiavnica" pribudli nové fotografie z osemdesiatych rokov.

Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky

26.6.2015

You can see my picture in the ZOYA MUSEUM Elesko within the exhibition "Salon of Artists 2015". The exhibition takes place from 2.7.2015 till 28.8.2015.
Vystavujem svoju fotografiu v ZOYA MUSEUM Elesko v rámci Salónu výtvarníkov 2015.
Výstava potrvá od 2.7.2015 do 28.8.2015.

Photogallery Artur Jamnicky

23.05.2015

I won 1st prize in regional competition AMFO 2015 in the category color photography above 21 years with
"Homage to Olbram Zoubek II, IV".
Získal som 1. cenu v krajskej súťaži AMFO 2015 v kategórii farebná fotografia nad 21 rokov s fotografiami "Pocta Olbramovi Zoubkovi II,IV".


27.10.2014

You are invited to the Matica Slovenska House in Lučenec, where I exhibit my photos from the series "Homage to Olbram Zoubek".
The exhibition takes place from 31.10.2014 till 14.11.2014.
Pozývam vás na výstavu svojich fotografií z cyklu "Pocta Olbramovi Zoubkovi" v Dome Matice Slovenskej v Lučenci. Kolektívna výstava sa koná v termíne od 31.10.2014 do 14.11.2014.

Photogallery Artur Jamnicky

30.09.2014

You can see my pictures from "Homage to Olbram Zoubek" in the ZOYA MUSEUM Elesko within the exhibition "Salon of Artists 2014". The exhibition takes place from 5.10.2014 till 30.10.2014.
Vystavujem svoje fotografie z cyklu "Pocta Olbramu Zoubkovi" v ZOYA MUSEUM Elesko v rámci Salónu výtvarníkov 2014.
Výstava potrvá od 5.10.2014 do 30.10.2014.

Photogallery Artur Jamnicky

01.12.2013

New picture in the gallery "Notes from the exhibition".
V galérii "Poznámky z výstavy" pribudla nová fotografia.

Photogallery Artur Jamnicky

16.11.2013

New picture added in the gallery "Seats".
V galérii "Stoličky" pribudla nová fotografia.

Photogallery Artur Jamnicky

04.11.2013

New picture added in the gallery "Street stories".
V galérii "Príbehy ulice" pribudla nová fotografia.

Photogallery Artur Jamnicky

04.11.2013

You can see my picture from "Notes from exhibition" on the exhibition "AMFO 2013" in Synagogue in Levice. The exhibition takes place from 9.11.2013 till 29.11.2013.
Vystavujem svoju fotografiu z cyklu "Poznámky z výstavy" na celoštátnej výstave AMFO2013 v Synagóge v Leviciach. Výstava potrvá od 9.11.2013 do 29.11.2013.

Photogallery Artur Jamnicky

27.10.2013

New picture added in the gallery "Croatia panoramatic".
V galérii "Croatia panoramatic" pribudla nová fotografia.

Photogallery Artur Jamnicky

28.07.2013

New picture added in the gallery "Notes from the exhibition".
V galérii "Poznámky z výstavy" pribudla nová fotografia.

Photogallery Artur Jamnicky

07.07.2013

New pictures added in the gallery "Notes from the exhibition".
V galérii "Poznámky z výstavy" pribudli nové fotografie.

Photogallery Artur Jamnicky Photogallery Artur Jamnicky

17.06.2013

New pictures "Italian style" from the trip in Tuscany added in the gallery "Street stories".
V galérii "Príbehy ulice" pribudli nové fotografie "Italian style" z cesty po Toskánsku.

Photogallery Artur Jamnicky

13.06.2013

I won 1st prize in regional competition AMFO 2013 in the category black&white photography with "Notes from the exhibition I-III".
Získal som 1. cenu v krajskej súťaži AMFO 2013 v kategórii čiernobiela fotografia s fotografiami "Poznámky z výstavy I-III".


23.05.2013

You can see my pictures from "Street stories" on the castle Cerveny Kamen within the exhibition "Salon of Artists 2013". The exhibition takes place from 1.6.2013 till 30.6.2013.
Vystavujem svoje fotografie z cyklu "Príbehy ulice" na hrade Červený Kameň v rámci Salónu výtvarníkov 2013. Výstava potrvá od 1.6.2013 do 30.6.2013.

Photogallery Artur Jamnicky

20.05.2013

New pictures in the gallery "Street stories" added.
V galérii "Príbehy ulice" pribudli nové fotografie.


14.04.2013

New pictures in the gallery "Street stories" added.
V galérii "Príbehy ulice" pribudli nové fotografie.


17.03.2013

New gallery "Street stories" added.
Pribudla galéria "Príbehy ulice".


19.02.2013

You are invited to the collective exhibition of photo contest "Living in region of Bratislava" where one of my pictures was selected.
The exhibition takes place in theatre Astorka Korzo 90 in Bratislava from 21.2.2013 till 7.3.2013 and is open during working days
from 15-00 till 18-00.
Pozývam vás na kolektívnu výstavu výberu fotografíí súťaže "Život v Bratislavskom regióne“ kde jedna z mojich fotografií bola vybratá. Výstava sa koná v priestoroch divadla Astorka Korzo 90 v Bratislave a je otvorené od 21.2.2013 do 7.3.2013 v pracovných dňoch od 15-00 do 18-00.

Photogallery Artur Jamnicky

18.02.2013

New chapter "Stolen from Josef Sudek atelier" added in the gallery "Notes from the exhibition".
V galérii "Poznámky z výstavy" pribudla kapitola "Ukradnuté v ateliéri Josefa Sudka".


15.12.2012

Watch new gallery "Seats".
Pribudla galéria "Stoličky".


06.12.2012

I have changed my gallery a little bit. New gallery "Impressions" was added.
Trochu som zmenil svoju galériu, pribudla galéria "Pocity".


14.11.2012

You are invited to the Novohradska gallery in Lučenec, where I present a selection of my photos from the series "Notes from the exhibition".
The exhibition takes place from 15.11.2012 till 7.12.2012.
Pozývam vás na výstavu výberu svojich fotografií z cyklu "Poznámky z výstavy" v Novohradskej galérii v Lučenci. Kolektívna výstava sa koná v termíne od 15.11.2012 do 7.12.2012.

Photogallery Artur Jamnicky

12.10.2012

Three new pictures in the gallery "Notes from the exhibition"
V galérii "Poznámky z výstavy" pribudli 3 nové fotografie


14.09.2012

New pictures in the gallery "rocky Croatia", "Croatia in Light" and "Croatia at night"
V galérii "rocky Croatia", "Croatia in Light" a "Croatia at night" pribudli nové fotografie