ARTUR JAMNICKY PHOTOGALLERY

e-mail: artur.jamnicky@gmail.com

contact
kontakt

author

publications
publikácie

2017
- book "Silence in the soul".
- kniha "Pokoj v duši".
2014
- book "Sketches". Pictures from this book you can find in the GALLERY.
- kniha "Skice". Fotografie z tejto knihy môžete vidieť v GALÉRII.
2014
- book "Notes from the exhibition", 2nd edition. Pictures from this book you can find in the GALLERY.
- kniha "Poznámky z výstavy", 2.vydanie. Fotografie z tejto knihy môžete vidieť v GALÉRII.

2012
- book "Notes from the exhibition". Pictures from this book you can find in the GALLERY.
- kniha "Poznámky z výstavy". Fotografie z tejto knihy môžete vidieť v GALÉRII.

2011
- book "Three days in Banska Stiavnica". Pictures from this book you can find in the GALLERY.
- kniha "Tri dni v Banskej Štiavnici". Fotografie z tejto knihy môžete vidieť v GALÉRII.


exhibitions / awards
výstavy / ocenenia

13.9.2018 - 10.1.2019. Exhibition "Salon of Artists 2018", Zoya Museum Elesko Modra, Slovakia
Salón výtvarníkov 2018 v Zoya Museum Elesko Modra, Slovensko.


4.8.2017. 1st prize in international competition Digifoto Galanta 2017, Galanta, Slovakia
Prvé miesto v celoštátnej súťaži neprofesionálnej fotografickej tvorby s medzinárodnou účasťou
Digifoto Galanta 2017, Galanta, Slovensko.


30.6.2017 - 27.8.2017. Exhibition "Salon of Artists 2017", Zoya Museum Elesko Modra, Slovakia
Picture "Purgatory".
Fotografia "Očistec" na výstave "Salón výtvarníkov 2017" v Zoya Museum Elesko Modra, Slovensko.


30.6.2016 - 29.8.2016. Exhibition "Salon of Artists 2016", Zoya Museum Elesko Modra, Slovakia
Picture "Florence 2013".
Fotografia "Florencia 2013" na výstave "Salón výtvarníkov 2016" v Zoya Museum Elesko Modra, Slovensko.


6.11.2015 - 30.11.2015 country exhibition "AMFO 2015" in Synagogue in Levice, Slovakia
Pictures "Homage to Olbram Zoubek".
Fotografie "Pocta Olbramovi Zoubkovi" na celoštátnej výstave "AMFO 2015" v Synagóge v Leviciach.


2.7.2015 - 28.8.2015. Exhibition "Salon of Artists 2015", Zoya Museum Elesko Modra, Slovakia
Picture "Hell".
Fotografia "Peklo" na výstave "Salón výtvarníkov 2015" v Zoya Museum Elesko Modra, Slovensko.


1.6.2015 - 30.6.2015. Regional Exhibition AMFO 2015, Culture house, Detva, Slovakia
Pictures "Homage to Olbram Zoubek".
Fotografie "Pocta Olbramovi Zoubkovi" na regionálnej výstave AMFO 2015 v Dome kultúry v Detve, Slovensko.


23.5.2015
1st prize in regional competition AMFO 2015 in the category color photography above 21 years with "Homage to Olbram Zoubek II, IV".
1. cena v krajskej súťaži AMFO 2015 v kategórii farebná fotografia nad 21 rokov s fotografiami "Pocta Olbramovi Zoubkovi II,IV".


31.10.2014 - 14.11.2014. Exhibition in Matica Slovenska, Lučenec, Slovakia
Pictures "Homage to Olbram Zoubek".
Fotografie "Pocta Olbramovi Zoubkovi" na výstave v Dome Matice Slovenskej v Lučenci.


5.10.2014 - 30.10.2014. Exhibition "Salon of Artists 2014", Zoya Museum Elesko Modra, Slovakia
Pictures "Homage to Olbram Zoubek".
Fotografie "Pocta Olbramovi Zoubkovi" na výstave "Salón výtvarníkov 2014" v Zoya Museum Elesko Modra, Slovensko.


9.11.2013 - 29.11.2013 country exhibition "AMFO 2013" in Synagogue in Levice, Slovakia
Selection from "Notes from the exhibition I-III".
Výber fotografií z cyklu "Poznámky z výstavy I-III" na celoštátnej výstave "AMFO 2013" v Synagóge v Leviciach.


13.6.2013
1st prize in regional competition AMFO 2013 in the category black-and-white photography with "Notes from the exhibition I-III".
1. cena v krajskej súťaži AMFO 2013 v kategórii čiernobiela fotografia s fotografiami "Poznámky z výstavy I-III".


1.6.2013 - 30.6.2013 exhibition "Salon of Artists 2013", castle Cerveny Kamen, Slovakia
Selection from "Street stories".
Výber fotografií z cyklu "Príbehy ulice" na výstave "Salón výtvarníkov 2013" na hrade Červený Kameň.


21.2.2013 - 7.3.2013 exhibition Theatre Astorka Korzo 90, Bratislava, Slovakia
My picture was selected to the exhibition of best pictures of photo contest "Living in region of Bratislava"
Moja fotografia bola vybratá na výstavu najlepších fotografií súťaže "Život v Bratislavskom regióne"


15.11.2012 - 7.12.2012 exhibition Novohradska Gallery Lucenec, Slovakia
Selection from "Notes from the exhibition" as part of collective exhibition.
Výber fotografií z cyklu "Poznámky z výstavy" ako súčasť kolektívnej výstavy.